Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Krygowska-Zielińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA KRYGOWSKA-ZIELIŃSKA, adres do doręczeń woj. wielkopolskie, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Janiny Omańkowskiej, nr 82, 60-465, NIP: 7772619826, REGON: 301355262 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: e-mail kontakt@krygowska-zielinska.pl.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu korzystania z usług oferowanych przez serwis www.krygowska-zielinska.pl. W przypadku wyrażenia zgody na cele marketingowe, przetwarzanie danych osobowych w celu promocji usług świadczonych przez Administratora.

4. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat od dnia ich uzyskania. Przetwarzanie danych osobowych udzielonych w celach marketingowych będzie się odbywać przez okres 5 lat.

5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celach określonych w pkt 3 powyżej.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionują Państwo prawidłowość tych danych.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, we wskazanym w pkt. 3 celu, w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po cofnięciu zgody Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

9. Odbiorcami wskazanych przez Państwo danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną.

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

11. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Państwa praw, związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej krygowska-zielinska.pl w zakładce Polityka prywatności.

12. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.